http://www.bauma.ch/de/verwaltung/abfall/abfalldaten/welcome.php
02.03.2021 02:37:50


Abfallsammlungen

Reguläre Sammlungen

Abfallkalender

Den aktuellen Abfallkalender finden Sie hier.
Kontakt Abteilung Gesellschaft+Soziales
E-Mail gesellschaft@bauma.ch

Nächste Sammlungen

Datum Sammlung Ort Kontakt
3. März 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
5. März 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
10. März 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
17. März 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
19. März 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
24. März 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
31. März 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
7. Apr. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
9. Apr. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
14. Apr. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
21. Apr. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
23. Apr. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
24. Apr. 2021Papier (Bauma/Saland/Sternenberg)Strassensammlung gesellschaft@bauma.ch
28. Apr. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
5. Mai 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
7. Mai 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
12. Mai 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
14. Mai 2021
08.30 - 10.30 Uhr
Sonderabfallmobil BaumaAreal "Alter Landi", Bauma gesellschaft@bauma.ch
14. Mai 2021
10.45 - 12.00 Uhr
Sonderabfallmobil SternenbergKirchplatz gesellschaft@bauma.ch
19. Mai 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
26. Mai 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
28. Mai 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
2. Juni 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
9. Juni 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
11. Juni 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
16. Juni 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
23. Juni 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
25. Juni 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
30. Juni 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
7. Juli 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
9. Juli 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
14. Juli 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
21. Juli 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
23. Juli 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
28. Juli 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
4. Aug. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
6. Aug. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
11. Aug. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
18. Aug. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
20. Aug. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
25. Aug. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
1. Sept. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
3. Sept. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
8. Sept. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
15. Sept. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
17. Sept. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
22. Sept. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
29. Sept. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
1. Okt. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
6. Okt. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
13. Okt. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
15. Okt. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
20. Okt. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
23. Okt. 2021Papier (Bauma/Saland/Sternenberg)Strassensammlung gesellschaft@bauma.ch
27. Okt. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
29. Okt. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
3. Nov. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
10. Nov. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
12. Nov. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
17. Nov. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
24. Nov. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
26. Nov. 2021GrüngutStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
1. Dez. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
8. Dez. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
15. Dez. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
22. Dez. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch
29. Dez. 2021KehrichtStrassensammlung gesellschaft@bauma.ch